Byggfirma i Borlänge & Falun

Från mindre snickerarbeten till totalentreprenad

Lissel & Anderssons Bygg AB i Borlänge har kunskapen och kapaciteten att ta alla möjliga uppdrag för både privatpersoner (lägenheter, villor och stugor mm) och företag (kontor, restauranger, butiker och andra offentliga miljöer). 


Vi uppfyller era krav och önskemål för att leverera ett kvalitetsjobb med stilkänsla och precision och samarbetar med lokalt förankrade hantverkare vid totalentreprenad. Enkelt, professionellt och tryggt!

Lissel & Anderssons Bygg AB Lissel & Anderssons Bygg AB

Alla förekommande bygguppdrag för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med flera:

 • Ombyggnationer 
 • Nybyggnationer
 • Renoveringsarbeten
 • Totalentreprenad - från platta till nyckelfärdigt hus - kontakta oss!
 • Takomläggning
 • Golvomläggning
 • Byggnadssnickerier
 • Fönsterrenoveringar
 • Fönsterhantverk, kulturfönster med egen glasmästare
 • Dörrar - renovering eller nytillverkning
 • Diverse finsnickerier 
 • Inredningssnickerier
 • Platsbyggda inredningar
 • Badrumsrenoveringar
 • Plattsättning
 • Måttanpassade speciallösningar - garderober skjutdörrar och mer
 • Kök - platsbyggda och montering
 • Kaminmontering
 • Verandor, fastukvistar, räcken
 • Uteplatser, altaner, soldeck
 • Carport, garage, stuga, bastu
 • Trappor utvändiga 
 • Renoverar invändiga trappor
 • Nya trappor kan monteras/installeras
 • Rotarbeten
Offertförfrågan Tidigare projekt i bilder

Miljöpolicy

Lissel & Anderssons Bygg bidrar till en hållbar utveckling genom att minimera de
negativa effekter som verksamheten kan ha på miljön samt arbeta med ständiga
förbättringar. Det betyder att vi bedriver ett aktivt miljöarbete och verkar för en
reduktion av vår samlade miljö- och klimatpåverkan genom miljöanpassade
lösningar såväl inom vår egen verksamhet som i samarbetet med beställare och
leverantörer. Lissel & Anderssons Bygg följer gällande miljölagstiftning.

Lissel & Anderssons Bygg ska minska sin miljöpåverkan genom att:

 • sätta mål och systematiskt följa upp insatser och resultat för att uppnå löpande förbättringar
 • reducera avfall och miljöverkan från produktionen samt minska användningen av naturresurser genom återanvändning och återvinning
 • ta miljöhänsyn när vi köper in produkter samt planerar och genomför transporter
 • sträva mot användning av renare energi- och tekniklösningar
 • efterleva FN:s Global Compact’s universella principer och årligen rapportera våra insatser
 • säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning och lokala myndigheters miljödirektiv

Kvalitetspolicy

Lissel & Anderssons Byggs tjänster och uppdrag ska utföras med en sådan
kvalitet att kunden är nöjd och att leverans skett inom givna tidsramar och
budget. Verksamheten kännetecknas av ett systematiskt kvalitetsarbete som
omfattar kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystemet är till för att öka företagets konkurrenskraft med
målet att få fler nöjda kunder och en effektivare verksamhet. Kvalitetsfrågor är
en naturlig del av verksamheten och ett självklart inslag i alla medarbetares
dagliga arbete.

Kvalitetsarbetet bygger på att:

 • sätta kunden i centrum
 • basera beslut på fakta
 • arbeta processorienterat
 • arbeta med ständiga förbättringar
 • skapa förutsättningar för allas delaktighet

Processer

Lissel & Anderssons Byggs huvudprocess utgår från kundens behov och förväntningar på ett sådant sätt att de blir nöjda med de tjänster som levereras.

Ständiga förbättringar

Lissel & Anderssons Byggs process för ständiga förbättringar illustreras
i nedanstående figur: